Hoe lid worden?

Onze lokale afdelingen leggen elk hun eigen specifieke klemtonen op basis van hun geschiedenis, ledenprofielen, beleid en focus op één of meerdere aspecten van de werking van JCI. Dit betekent dat niet elke afdeling dezelfde procedures hanteert om nieuwe leden te verwelkomen. Zo zijn er afdelingen waar u moet worden voorgedragen als lid, inzetten op het aantrekken van bijvoorbeeld ondernemers of expats, of door hun succes een tijdelijke wervingsstop hebben ingevoerd. Bij sommige afdelingen moet u solliciteren, bij anderen wordt er over nieuwe leden gestemd door de andere leden.

In elk geval vragen wij van potentiële JCI leden al zeker de volgende zaken:

  • JCI leden zijn tussen 18 en 40 jaar oud
  • JCI leden zijn actief in het beroepsleven, al dan niet als ondernemer
  • JCI leden zijn ondernemend in de brede zin van het woord en zoeken manieren om zichzelf en anderen te verbeteren
  • JCI leden zijn gedurende een minstens een periode van 6 maanden kandidaat-lid
  • JCI leden doorlopen hun kandidatuur door zich in te zetten binnen de lokale afdeling
  • JCI leden volgen de Wegwijs training van JCI om zich te oriënteren binnen de talloze mogelijkheden
  • JCI leden werken samen met respect voor zichzelf en elkaar; zonder onderscheid tussen geslacht, afkomst, ideologie, enz…
  • JCI leden zijn bereid zich blijvend te engageren binnen projecten, commissies en evenementen van hun lokale afeling

JCI leden krijgen bij de aanvaarding van hun lidmaatschap door de lokale afdeling hun JCI pin opgespeld, dewelke als symbool dient van onze organisatie over de hele wereld.

klik hier om lid te worden in uw buurt