Partner worden

Partners van JCI Vlaanderen zijn meer dan sponsors of anonieme sympathisanten. Ze maken actief deel uit van onze werking en worden nauw betrokken bij onze projecten en activiteiten om een maximale win-win voor alle partijen te bewerkstelligen. Om die reden hebben wij geen vaste partnercontracten, maar werken we in synergie samen met onze partners om een pragmatische overeenkomst uit te werken op lange termijn.

Over pragmatische partnerships

Sinds enkele jaren werken we niet meer met vaste sponsor-pakketten, maar gaan we actief het gesprek aan met geïnteresseerde externe partijen om te bekijken hoe JCI een meerwaarde voor hen kan betekenen en omgekeerd. Gezien het ontzettend brede aanbod van JCI als organisatie, zijn de mogelijkheden tot samenwerken dan ook eindeloos. We proberen hier altijd te vertrekken vanuit een lange termijn verhaal dat onze vier pijlers verzoent met wat onze partners belangrijk vinden.

De return voor externe partijen is dan ook breed en wordt samengesteld in synergie met alle betrokkenen. Uiteraard zorgen wij in ons netwerk voor de visibiliteit van bedrijven die ons steunen. Maar daarnaast zijn ook deelname aan evenementen, vormingen en congressen, opname in onze netwerkgids, het leveren van keynote speakers en juryleden, het ter beschikking stellen van locaties, het aanbieden van online tools, het sponsoren van individuele evenementen, het aanbieden van specifieke vormingen vanuit het bedrijfsleven, en zoveel meer mogelijk.

Types partnerships

Bedrijven en organisaties kunnen verschillende soorten overeenkomsten aangaan met JCI Vlaanderen:

  • Main partners zijn partners die de complete werking van JCI Vlaanderen gedurende minstens 3 jaar steunen en hierdoor gedurende deze periode intens betrokken worden bij onze werking en activiteiten.
  • Structrele partners zijn partners die JCI Vlaanderen gedurende minstens 3 jaar steunen met diensten of producten in natura, zoals het ter beschikking stellen van tools, ondersteuning van de dagelijkse werking van lokale afdelingen, het aanbieden van kosteloze key locaties, enz…
  • Partnerorganisaties zijn partners die als organisatie een nauwe band hebben met de werking van JCI en waarmee overeenkomsten tot het delen van kennis, mensen, activiteiten en best practices worden uitgewerkt voor onbepaalde duur
  • Event sponsors zijn partners die een traditionele steun in financi├źn of natura bieden aan onze events, congressen, opleidingen en activiteiten.

Partner worden

Mocht uw bedrijf of organisatie ook interesse hebben om met JCI Vlaanderen rond de tafel te zitten om vrijblijvend de mogelijkheden tot samenwerken te bespreken, dan horen we dat uiteraard graag. Laat ons iets weten via onderstaand formulier, dan nemen we graag contact met u op.